© aidmed Image: Lukasz Czekaj

Dr. Lukasz Czekaj

aidmed, CTO

Gdansk, Poland

Events with Lukasz Czekaj: