Image Evgenii Nikitin

Evgenii Nikitin

Celsus, Head of AI

Kaluga, Russia

Events with Evgenii Nikitin: